Woningcorporatie Accolade uit Drachten heeft een generieke ontheffing Wet natuurbescherming gekregen van de provincie Fryslan. Deze ontheffing geldt voor een periode van tien jaar voor beschermde dieren als vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Met deze ontheffing hoeft Accolade niet voor elk nieuwbouw- of renovatieproject apart een ontheffing te regelen.