Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout


Projectleider natuurbeheer bij provincie Fryslân

In 2016 en 2017 was eCorné gedetacheerd bij de provincie Fryslân als projectleider natuurbeheer. eCorné had daarvoor een overeenkomst met detacheringsbureau Het Recruitmenthuis in Drachten. De opdracht was tweeledig. Allereerst het onderzoeken van mogelijkheden voor robuust natuurbeheer in Fryslân. Ten tweede het uitwerken van het Friese beleid voor de drie thema's open akker, droge en natte dooradering binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb).